تماس با ما

پل ارتباطی با ما

با شماره  تماس های زیر با  بخش پشتیبانی مبلمان مشهد در ارتباط  باشید

بخش پشتیبانی از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر پاسخگو شما هستند

مشهد

58 45 713 0513

irangostar98@gmail.com

بلوار قره نی - چهار راه مجد - مجتمع تجاری ساینا - واحد 233

مبل مشهد را در گوگل بیابید